Missa anticipada de la Solemnitat de l’Assumpció de Santa Maria