Bateig

El baptisme és el primer dels sagraments amb el qual iniciem la vida cristiana i ens incorporem com a membres de ple dret de l’Església, la comunitat dels deixebles de Jesús. És un signe visible que posa de manifest la nostra condició de fills de Déu i la nostra vocació com a cristians de viure els ensenyaments de Crist per a fer possible un món més fraternal i més just, segons la voluntat del nostre Pare del Cel.

La paraula etimològicament significa “immersió”, perquè a l’Església primitiva es feia justament immergint tot el cos en l’aigua, com a senyal de renéixer a una vida nova amb Crist mort i ressuscitat. Actualment, el ritu essencial consisteix a vessar aigua tres vegades consecutives sobre el cap del batejat, tot dient les paraules “Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”, que conviden el nou cristià a restar sempre arrelat en la vida íntima de Déu mateix, que és Comunió d’Amor. Tot seguit, es fa la unció amb el crisma, un oli aromàtic consagrat que indica la dignitat de tot cristià, i es lliura un ciri encès al nou batejat, com a símbol de la llum de Crist que el cristià està cridat a seguir i a reflectir en tota la seva vida.

Si es tracta d’un infant, el nou acollit va acompanyat d’un padrí i/o una padrina, que són triats prèviament pels pares. Els padrins tenen la funció d’ajudar els pares a educar i iniciar l’infant a la vida cristiana, i per tant han de ser persones batejades i preferiblement també confirmades, suficientment formades des del punt de vista religiós.

Si el candidat al baptisme és un jove o un adult, n’hi ha prou amb algú que vetlli pel seu procés d’incorporació a la comunitat cristiana i de creixement personal en la fe. La vida cristiana és sempre comunitària, ens acompanyem els uns als altres.

A la parròquia de Calella, el baptisme d’infants es prepara uns tres mesos, amb la participació a l’Eucaristia dominical i amb tres sessions de formació amb els pares (i si és factible també amb els padrins) per aprofundir el significat del sagrament i per ajudar la família a integrar-se millor en la comunitat cristiana de Calella. La primera amb en Jaume Forest i la Isabel Feliu, la segona amb en Francesc Coll, i la tercera amb mossèn Cinto. Un cop omplert i enviat el formulari següent amb totes les dades, ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar la data del bateig i iniciar el procés de preparació d’aquest important moment d’expressió de la fe cristiana com a família.


Formulari de Baptisme

  (*) dades obligatòries  Nom i cognoms de qui ha de ser batejat:


  Lloc i data de naixement de qui ha de ser batejat:


  Nom i cognoms del pare:


  Lloc i data de naixement del pare:


  Nom i cognoms dels avis paterns:


  Mòbil del pare:


  E-mail del pare:


  Nom i cognoms de la mare:


  Lloc i data de naixement de la mare:


  Nom i cognoms dels avis materns:


  Mòbil de la mare:


  E-mail de la mare:
  Casats: no
  Per l’esglésiacivilmentaltres
  Lloc i data del casament:


  Adreça familiar:


  Nom i cognoms del padrí:


  Nom i cognoms de la padrina:


  Dates que es proposen per al bateig:


  Accepto rebre notificacions i informacions des de la Parròquia de Calella. no
  Accepto que les nostres dades siguin utilitzades només en l’àmbit dels serveis parroquials no
  Accepto la política de privacitat noPolítica de Privacitat
  En el cas de nens a partir de sis anys, caldrà començar el curs de catequesi per a infants i es veurà quan és el moment oportú per rebre el Bateig i fer la Primera Comunió. Per a nois i noies de més de dotze anys, així com en el cas de joves i adults, caldrà inserir-se en algun dels grups d’aprofundiment de la fe segons l’edat i posar-se d’acord amb Mossèn Cinto per a una bona preparació personalitzada.

  Els batejos se solen fer els diumenges a les 10.20 hores (Juny-Setembre) o a les 11.20 hores (Octubre-Maig) al presbiteri de l’església, i tot seguit les famílies participen a la missa dominical de les 11 o de les 12, a l’inici de la qual es presenten els nous cristians a l’assemblea parroquial. Només per raons justificades es pot programar un bateig en un altre moment. En qualsevol cas, cal concordar el dia directament amb Mn. Cinto.

  Per al dia de la cerimònia cal tenir a punt un ciri de decoració, blanc o groguenc, gruixut (no els llargs típics de bateig), amb el nom del nen o nena que serà batejat i la data del baptisme. També cal tenir preparat un mocador de coll o fulard, blanc o claret, d’home o de dona segons sigui nen o nena, que pugui utilitzar també de jove i adult.

  Pels serveis religiosos, la Parròquia no demana mai res. Tanmateix, les despeses són moltes i si voleu contribuir-hi, qualsevol ajuda econòmica serà benvinguda.