Reconciliació

La celebració del sagrament de la Reconciliació o de la Penitència és important en la vida d’un cristià que tracta de ser coherent amb l’Evangeli. Tots tenim moments crítics que necessitem especialment saber-nos perdonats i sostinguts; però també és sa, en un camí espiritual compromès, confiar-nos periòdicament a la misericòrdia de Déu amb tota la nostra feblesa i les nostres ombres. Aquest és el sentit específic d’aquest sagrament, que juntament amb la Unció dels Malalts és considerat un sagrament de guarició.
A la nostra Parròquia de Calella fem dues celebracions comunitàries de la Reconciliació: una abans de Nadal i una altra abans de Pasqua. Tanmateix, mossèn Cinto està disponible per administrar aquest sagrament personalment en qualsevol moment de l’any. N’hi ha prou amb demanar-li-ho personalment, o bé quedar d’acord amb ell per WhatsApp escrivint-li al 638 593 779.