Eucaristia

Aquest sagrament és el centre i el cimal de la vida de l’Església, perquè la reuneix en la presència de Jesús el Crist. Prenent el Cos, “el pa del cel” i la Sang, “el calze de la salvació” ens convertim en un sol cos, som redimits i nodrim la nova vida. Així és desde que rebem la Primera Comunió, a cada comunió.

La Eucaristia és la consagració del pa en el Cos de Crist i del vi en la seva Sang que renova mística i sacramentalment el sacrifici de Jesucrist en la Creu. L’Eucaristia és Jesús real i personalment present en el pa i el vi que el sacerdot consagra. Per la fe creiem que la presència de Jesús en l’Hòstia i el vi no és només simbòlica sinó real.

En la seva essència és una celebració, una acció de gràcies per tot allò rebut i una lloança. D’aquí el seu nom, que prové del grec, “eu” que vol dir “bo” i “charis” que vol dir “gràcia”. Donem les gràcies de ser salvats per la ofrena-sacrifici de la Seva Vida encarnada com a ésser humà com nosaltres, per amor a la humanitat.

L’Eucaristia és el memorial del darrer i Sant Sopar de Jesús amb els apòstols i sempre va també acompanyada de les paraules de l’Aliança amb Déu Pare. La seva celebració comporta també unes lectures triades amb un calendari universal, que llegeixen totes les comunitats alhora, en un ordre concret, i que són interpretades pel sacerdot amb la finalitat de fer-les comprendre millor. També hi són presents pregàries i signes d’unió entre els que han acudit a la trobada.

Assistint a l’Eucaristia, el Pa de Vida és el que ens dóna força i fermesa com a cristians de debò, per enfrontar les proves, encarar el sofriment, encomanar la fe i l’esperança, per dur a feliç terme la missió i la vocació que Déu atorga a cadascú.