Unció dels Malalts

En la malaltia greu o la proximitat de la mort, l’ésser humà experimenta més que mai la seva impotència, els seus límits i la seva finitud. Són moments difícils i complexos per a la persona, que pot caure en la temptació de la desesperació i l’angoixa, fins i tot la rebel·lió contra Déu.

A través del sagrament de la Unció dels Malalts, amb la imposició de les mans i la unció amb l’oli dels malalts per part d’un prevere, el cristià rep una ajuda especial per a poder viure amb dignitat i com a expressió d’un amor més gran la seva fragilitat física, i s’encomana a Déu per a ser enfortit en el cos i en l’esperit.

Aquest sagrament es confereix a les persones amb una condició de salut molt precària, per raons d’una malaltia greu o de l’edat ja avançada, o bé també abans d’una operació quirúrgica greu. Fins fa uns anys, aquest sagrament era conegut popularment com l’extremunció i es donava en punt de mort, però actualment s’aconsella de rebre’l molt abans, en aquells moments que la persona més necessita de ser sostinguda per la fe o bé ha d’afrontar una malaltia o una intervenció mèdica que comporta riscos objectius per a la seva vida.

A la nostra Parròquia de Calella, durant el període quaresmal, es dona la possibilitat de rebre comunitàriament aquest sagrament a tots els qui ho desitgin durant una celebració litúrgica; i a tots els qui estan impossibilitats d’assistir-hi i comuniquen que volen rebre’l, se’ls visita personalment a casa >>> a les residències o a l’hospital.