Escoltisme

El Moviment escolta és present a Calella des de l’any 1959 I per tant són moltíssimes les persones que n’han format part.
Desenvolupa la seva activitat en uns locals cedits per la Parròquia, que està situat al carrer de la Bruguera.

Actualment l’agrupament el formen 104 escoltes, 19 caps i 85 infants i joves que ens reunim cada dissabte per fer jocs, tallers, descobertes i activitats que es permeten treballar els valors escoltes.

Tenim una altre entitat lligada a l’agrupament, els “Amics Escoltes del Montnegre”, nascuda el 2012 i formada per gent que està o ha estat vinculada amb l’escoltisme. Actualment estem treballant conjuntament per la restauració de l’Ermita de Sant Andreu de l’Arboceda, un projecte que ens fa molta il·lusió, i on tots hi posem el nostre granet de sorra. Per nosaltres és un lloc referent i intentem anar-hi sovint, per exemple aquest curs hi hem fet la Passa.

L’Escoltisme a Calella
Els escoltes de Calella formem part del moviment Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya (MEG) que és una associació nascuda amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la societat.
Els infants i joves s’estructuren en diferents grups segons l’edat, que reben el nom de “branques”, des dels 5 anys fins als 19.

CASTORS I LLÚDRIGUES
LLOPS I DAINES
RÀNGERS I NOIES GUIES
PIONERS I CARAVEL·LES
TRUC

Els educadors, que anomenem “caps”, són joves que sovint ja han passat pel mateix moviment i que superada l’etapa de Truc es formen per poder servir dins les “branques” els nois i noies. Els caps desenvolupen la seva tasca educativa de forma lliure, gratuïta i desinteressada amb esperit de servei a la comunitat i a la societat. El voluntariat forma part de l’essència de l’escoltisme a Calella i arreu del món.
Els valors que treballem essencialment són el Compromís, el Servei, la Participació, el Voluntariat, la Vivencialitat, l’Esperit Crític, l’Austeritat i el Treball en Equip, i com a eina fonamental desenvolupar aquest valors amb un fort lligam amb la Natura que és l’espai on desenvolupem prioritàriament les nostres activitats.
La nostra tasca educativa es basa en tres angles d’actuació concreta:

Educació per a l’espiritualitat
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya aposten per un espai de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i sensibilitats espirituals buscant el punt d’encontre i enriquint-los amb les diferències. A més a més, essent fidels al nostre origen cristià, apostem per facilitar l’acollida i la trobada de les persones que volen conèixer, viure, celebrar i aprofundir en aquesta proposta.
Eduquen per mitjà de l’animació, el respecte i l’acompanyament dels diferents processos personals i de les diferents expressions i sensibilitats espirituals, sempre que aquestes aprofundeixin la proposta de valors de MEG i els principis del moviment escolta i guia i promoguin el progrés personal i el compromís comunitari.

País
El nostre escoltisme es desenvolupa a Catalunya i es proposa crear una consciència crítica sobre la situació actual de la societat, educant en aquelles actituds i aquells valors que poden ajudar a la seva transformació. No ens tanquem dins un país estereotipat i inamovible, estem oberts a valorar i treballar totes les possibilitats que poden enriquir i millorar el nostre país.
L’opció país comporta, doncs, prendre una postura clara davant de fets i esdeveniments, com també la idea d’arrelament que ha de presidir qualsevol intenció educativa. Creiem que els ciutadans compromesos amb la societat catalana que volem han d’anar-se fent a poc a poc, tot començant a comprometre’s amb petites responsabilitats dins els seus equips i anar creixent i aprenent a gestionar les unitats participant en les institucions que els entrenaran per a la vida social adulta i compromesa.
Aquesta és la nostra principal acció educativa en aquest sentit, ja que s’aprèn a comprometre’s amb el país tot coresponsabilitzant-se en el correcte funcionament d’un grup que va esdevenint més complex de mica en mica.

Persona
La persona s’autoeduca tot fent camí amb els/les companys/es i els/les caps. L’educació de la persona es basa en la responsabilització al si del petit equip integrat en un marc més ampli de realització que és el grup (la unitat). Caminar cap a l’autonomia personal, la responsabilització, la capacitat d’organitzar-se i l’autogestió del grup són objectius essencials cap a on apunta la pedagogia del projecte.
Dins la nostra proposta educativa és essencial l’ajuda del/de la cap o de l’animador/a com a guia del progrés de cada persona, de la mateixa manera com és imprescindible la interrelació entre els/les companys/es de diferents edats dins d’una mateixa etapa evolutiva. L’aprenentatge entre companys/es enriqueix el procés educatiu. Pretenem arribar a ser els guies de la nostra educació personal.

Amics Escoltes del Montnegre

Des del 2011 l’Agrupació Amics Escolta del Montnegre ha anat organitzant caminades populars a l’entorn del parc natural del Montnegre i planificat un projecte de restauració de l’ermita de Sant Andreu de l’Arboceda, datada del 1079 i abandonada al segle XIX, que en el seu moment va adquirir com a propietat. Gràcies a les aportacions econòmiques i treballs de molts voluntaris durant uns anys, i després de fer front als continuats actes vandàlics que anaven destruïnt el preciat patrimoni, el 27 de novembre de 2021 va ser inaugurada pel bisbe Pardo en un Aplec que va reunir unes 250 persones.

L’any següent ja es va poder fer la missa a l’interior >>>. Diumenge 26 de novembre de 2023 se celebrarà el tercer Aplec, amb l’afegit de la presentació del llibre “60 ermites del Montnegre i Corredor”.