Category: moviments

Paraula de Vida / Març 2022

«Perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen» (Mt 6,12) No sempre tenim consciència d’ofendre Déu; però quan la tenim,...

Paraula de Vida / Desembre 2021

“Feliç tu que has cregut,  allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà”  Lluc 1, 45 Aquestes són les paraules que Elisabeth va adreçar...

Paraula de Vida / Octubre 2021

«Sabem que Déu ho disposa tot per al bé dels qui l’estimen» (Rm 8,28) Adonem-nos que quan ens disposem sincerament a respondre a l’infinit...