Category: moviments

Paraula de Vida / Març 2022

«Perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen» (Mt 6,12) No sempre tenim consciència d’ofendre Déu; però quan la tenim,...

Paraula de Vida / Desembre 2021

“Feliç tu que has cregut,  allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà”  Lluc 1, 45 Aquestes són les paraules que Elisabeth va adreçar...