Paraula de Vida / Abril 2024

Veure vídeo:

 

«Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells» (Ac 4,33).

 

Aquesta paraula, que sentim en el temps de Pasqua, ens convida a ser també nosaltres, amb la plenitud de la llibertat de qui ha rebut el missatge evangèlic, testimonis de l’esdeveniment que ha marcat la història: Jesús ha ressuscitat!

Per comprendre a fons el significat d’aquest verset, tret del Fets dels Apòstols, convé citar la frase que el precedeix: «La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no considerava com a propis els béns que posseïa, sinó que tot estava al servei de tots» (Ac 4, 32).

 

«Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells».

 

El text presenta la primera comunitat cristiana animada per la força potent de l’Esperit, caracteritzada per la comunió que els empeny a proclamar a tots l’Evangeli, la bona nova, és a dir, que Crist ha ressuscitat.

Són les mateixes persones que abans de la Pentecosta estaven espantades i abatudes pels últims esdeveniments ocorreguts i ara surten al descobert, disposades a donar testimoni fins al martiri gràcies a la força de l’Esperit que s’ha endut pors i temors. Eren un sol cor i una sola ànima, practicaven l’amor mutu fins a posar els béns en comú: era aquesta la realitat que estava implicant cada vegada un nombre més gran de persones.

            Dones i homes que seguien Jesús, havien escoltat les seves paraules, havien viscut amb Ell servint i estimant els últims, els malalts; havien vist amb els seus ulls els fets prodigiosos que Jesús havia fet, i la seva vida havia canviat perquè, cridats a viure segons una nova llei, havien estat els primers testimonis de la presència viva de Jesús enmig d’ells.

            I per a nosaltres, seguidors de Jesús avui, què significa donar testimoni?

 

«Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells».

 

La manera més eficaç de testimoniar el Ressuscitat és mostrar que Ell és viu i fa estada entre nosaltres. Si vivim la seva Paraula, tenint encès en el cor l’amor cap al proïsme, si ens esforcem especialment a mantenir sempre l’amor recíproc entre nosaltres, llavors el Ressuscitat viurà en nosaltres, viurà enmig nostre i irradiarà al voltant la seva llum i la seva gràcia, transformant els ambients amb fruits abundants. I serà Ell, mitjançant el seu Esperit, qui guiarà els nostres passos i les nostres activitats: serà Ell qui disposarà a fi de bé les circumstàncies i ens oferirà les oportunitats per compartir la seva vida amb els qui més ho necessitin.

 

«Amb gran poder els apòstols donaven testimoni de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i la gràcia abundosa de Déu actuava en ells».

 

«Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la creació» (Mc 16,15) és l’extraordinària missió que fa dos mil anys els apòstols van rebre directament de Jesús i que ha canviat el curs de la història. Avui Jesús ens adreça a nosaltres la mateixa invitació: ens ofereix la possibilitat de portar-lo arreu amb tota la creativitat, les capacitats i la llibertat que Ell mateix ens ha donat.

És un anunci que no acaba amb la seva mort, tot el contrari! Agafa nova força després de la Resurrecció i la Pentecosta, quan els deixebles esdevenen testimonis coratjosos de l’Evangeli. I la tasca que els va ser encomanada l’estem duent a terme fins al dia d’avui tots nosaltres. A través meu, a través de cadascú de nosaltres, Déu vol continuar explicant la seva història d’amor als qui comparteixen amb nosaltres trams breus o llargs de vida.

       

a cura del Centre Internacional del Moviment dels Focolars

Comparteix

També us pot interessar...