Paraula de Vida / Maig 2023

Veure el vídeo:

 

“Estimeu-vos afectuosament amb un amor fratern,

avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres”

(Rm 12,10)

 La Paraula de Vida d’aquest mes està treta de la riquíssima carta de l’apòstol Pau a la comunitat cristiana de Roma, en la qual presenta la vida cristiana com una realitat on sobreïx l’amor, un amor gratuït i infinit que Déu ha vessat en els nostres cors i nosaltres, per la nostra banda, aboquem en els altres. Per emfatitzar el seu significat, Pau uneix dues connotacions en la paraula philostorgos, que conté dues característiques específiques de l’amor que haurien d’estar presents en la comunitat cristiana: l’estimació entre amics i l’estimació familiar.

 

“Estimeu-vos afectuosament amb un amor fratern,

avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres”

 

Aturem-nos en particular sobre l’aspecte de la fraternitat i la reciprocitat. Com escriu Pau, els qui pertanyen a la comunitat cristiana s’estimen perquè són membres els uns dels altres (cf. 12,5), són germans que tenen com a únic deute l’amor (cf. 13,8), s’alegren amb els qui estan alegres i ploren amb els qui ploren (cf. 12,15), no judiquen ni són motiu d’escàndol (cf. 14,13).

La nostra existència està estretament lligada a la dels altres i la comunitat és el testimoni viu de la llei de l’amor que Jesús va dur a la terra. És un amor exigent que arriba fins al punt de donar la vida els uns pels altres. És un amor concret, acolorit de mil expressions, que vol el bé de l’altre, la seva felicitat. Fa que els germans aconsegueixin la seva plena realització, que competeixin a l’hora d’apreciar cadascú les qualitats de l’altre. És un amor que mira a les necessitats de cadascú, que fa de tot per no deixar enrere ningú, que ens fa actius i responsables en l’àmbit de la vida social i cultural i en el compromís polític.

 

“Estimeu-vos afectuosament amb un amor fratern,

avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres”

 

 “Mirant les comunitats del primer segle, veiem que l’amor cristià, que s’estenia indistintament a tots, s’anomenava philadelfia, que significa amor fratern. A la literatura profana d’aquella època, aquest terme es feia servir per indicar l’amor entre germans de sang. Mai no s’utilitzava en referència als membres d’una mateixa societat. Només el Nou Testament n’és l’excepció”[1]. Són molts els joves que tenen l’exigència de tenir “una relació més profunda, més sentida, més veritable. I l’amor recíproc dels primers cristians tenia veritablement les característiques de l’amor fratern, per la força que tenia i l’afecte que comportava”[2].

 

“Estimeu-vos afectuosament amb un amor fratern,

avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres”

 

Un tret que caracteritza els qui pertanyen a comunitats que viuen l’amor recíproc amb aquesta intensitat, és que no es tanquen entre ells mateixos, sinó que estan disposats a afrontar els reptes reals que es presenten en l’entorn on es mouen.

En Janos, ciutadà serbi de cultura hongaresa i pare de tres fills, pot finalment comprar una casa, però a causa d’un accident imprevist es queda sense els recursos econòmics i la condició física necessària per arreglar-la. La seva comunitat dels Focolars posa fil a l’agulla, inspirant-se al projecte #daretocare[3] promogut pels Joves per un Món Unit.

En Janos explica amb entusiasme la cursa de solidaritat que es va posar en marxa per a sostenir-lo concretament: “Van venir molts a ajudar-me, i en tres dies vàrem poder refer la teulada i substituir els sostres de terra i palla per altres de guix“. Als treballs de rehabilitació també hi varen contribuir econòmicament algunes persones de la República Txeca. Un gest que va fer visible una comunitat que s’estén més enllà de les fronteres.

 

  A cura de Patrizia Mazzola i l’equip de la Paraula de Vida

 

[1] Chiara Lubich, A los gen, Ciudad Nueva, Madrid 1979, p.133.

[2] Ibídem

[3] Dare to Care 2021-2023 | United World Project

[4] Cf. Serbia: construir una casa, para ser casa | United World Project

 

 

Comparteix

També us pot interessar...