Espai Focolar a Calella

En aquest nou curs 2019-2020, oferim des de la Parròquia de Calella un nou “espai vital” on volem compartir i aprofundir la vida de l’Evangeli. Ho fem des del carisma del Moviment dels Focolars, tot resseguint els dotze punts centrals de la seva espiritualitat de comunió: Déu Amor, la voluntat de Déu, la Paraula de Vida, l’amor al proïsme, l’amor recíproc, l’Eucaristia, la unitat, Jesús Crucificat i Abandonat, Maria, l’Església, l’Esperit Sant i Jesús enmig.

Aquestes trobades es fan un cop al mes de les 17.30 a les 19.30 hores al Centre Parroquial (c/ Jovara, 102), i estan obertes a persones de totes les edats que se sentin cridades a fer experiència de la presència del Senyor Ressuscitat enmig nostre i a fer comunitat, encoratjant-nos i ajudant-nos els uns als altres cadascú des de la pròpia singularitat. En el cas de venir acompanyats de fills menors de 16 anys, us preguem que ho notifiqueu amb temps a Mn. Cinto, a fi de poder preveure per a ells un programa simultani d’activitats adient a la seva edat.

La dinàmica de la trobada vol ser àgil, amb moments de reflexió tots junts sobre el punt de l’espiritualitat de comunió escollit aquell dia i amb moments de diàleg i comunió d’experiències en grups més reduïts. En els grups, es té també en compte la Paraula de Vida del mes corresponent, a fi d’ajudar-nos a evangelitzar la nostra manera de veure i de viure les coses.

A la darrera part de la trobada, es dedica un temps a parlar o a veure algun breu vídeo sobre alguna de les activitats o de les iniciatives dels Focolars en diversos camps, tant a casa nostra com en altres països. Podeu veure com a exemple el Telenotícies Internacional dels Focolars.

Com a opció complementària o bé una altra opció en aquesta mateixa línia, podeu considerar la proposta dels “Dissabtes amb Tu”, que es tracta de quatre trobades l’any tot un dissabte a la casa de Mariàpolis de Castell d’Aro, aprofundint sobre alguns temes concrets.


Comparteix

També us pot interessar...