Focolars

El Moviment dels Focolars és una associació internacional nascuda dins de l’Església catòlica, amb la finalitat de promoure la comunió en l’Església i la unitat dels cristians, i treballar per la fraternitat universal entre persones de diferents cultures i creences. Comprèn persones de totes les edats i vocacions, i cerca de portar l’esperit evangèlic en diferents camps professionals i socials, des de l’economia a la política, des de l’art a l’educació o la sanitat.

Mn. Cinto, actual responsable de la Parròquia de Calella, hi està compromès des de fa molts anys, i ha programat diverses activitats i tallers com ara l’Espai Focolar a la Parròquia del curs 2019-2020,  o “Dissabtes amb Tu” , al 2021, trobades obertes a persones de totes les edats amb ganes de fer comunitat i d’ajudar-se a viure l’Evangeli.

Per saber més sobre aquest sempre innovador i renovador moviment internacional podeu informar-vos-en en aquest enllaç o bé en la Web oficial del Moviment dels Focolars en espanyol i d’altres idiomes. Us recomanem els seus Telenotícies Internacionals, que sempre mostren les iniciatives d’ajuda a comunitats desafavorides d’arreu del món.

ALGUNES EFEMÈRIDES

  • El 22 de gener de 2020 es va complir el centenari del naixement de Chiara Lubich (1920-2008), iniciadora del Moviment. Podeu veure aquí sobre això un vídeo de la presidenta vigent del moment Maria Voce >>> .
  • A data de l’1 de febrer de 2021 ha estat elegida una nova presidenta, Margaret Karram, per als sis propers anys. Anirem compartint notícia i seguiment.
  • Dimecres 17 de novembre de 2021 acompanyem mossèn Cinto Busquet, membre consagrat i sacerdot del Moviment dels Focolars, en el seu XX aniversari d’ordenació presbiteral.