Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Divendres 2 de febrer, festa litúrgica de la Presentació del Senyor, coneguda popularment com la Candelera, es va celebrar arreu del món la Jornada de la Vida Consagrada, que aquest any 2018 tenia com a lema “La Vida Consagrada, trobada amb l’amor de Déu”.
És un motiu de joia i d’agraïment a Déu que tinguem a la nostra Parròquia tres comunitats religioses femenines i, vivint a l’Obra de Maria, el P. José Fernández Gutiérrez, agustí.
La tasca realitzada a Calella durant molts d’anys per les religioses de la Companyia de Maria, per les Filles de Sant Josep i per les Carmelites de la Caritat Vedrunes, és coneguda i apreciada per tots nosaltres, i la seva presència entre nosaltres continua enriquint la nostra vida parroquial i social.
Agraïm haver tingut l’oportunitat de participar en aquesta celebració eucarística per donar gràcies a Déu, amb totes elles, de la vocació rebuda i dels seus específics carismes, en la qual han refermat un cop més el seu compromís com a religioses al servei de l’Església i del món. Tanmateix hem pogut copsar amb més profunditat la bellesa de la vida consagrada.

Aquest mateix dia, l’associació de gent gran Vida Creixent, activa a la nostra Parròquia, va celebrar els seus sants patrons, els ancians Simeó i Anna, i també els seus membres es van afegir de bon grat a la celebració per honorar-los i renovar el seu compromís laical en l’àmbit de Vida Creixent.


Comparteix

També us pot interessar...