Alleugeriment de l’espai central de l’església

L’actual corona decorativa que emmarca l’espai de l’altar i que es troba al centre visual de l’església, ha estat motiu de debat en els darrers anys entre els fidels de la Parròquia. Tot i ser un element ornamental que abelleix el temple, des de la seva col·locació ara fa uns quaranta anys, ha tingut els seus partidaris i els seus detractors.

Des que s’ha instal·lat el projector al presbiteri i s’ha integrat a les misses la projecció d’imatges adients (respostes, cants, lectures en diverses llengües, motius visuals escaients, etc.), han augmentat les veus partidàries a prescindir de la corona per poder veure sense destorbs el que es projecta també des dels primers bancs. És per aquest motiu que s’ha obert un temps de discerniment per prendre una decisió al respecte al mes de setembre. Tot seguit podeu veure les diferents propostes en les següents imatges:

1) com és l’espai de l’altar i del presbiteri actualment

2) com quedaria amb una corona més esvelta

3) com quedaria aquesta corona més alta i amb l’anella aclarida en daurat, de manera que no tapés res

4) com quedaria si a més s’eliminessin les tres franges del color litúrgic

5) com seria sense corona

Mn. Cinto i Guillem Torné, encarregat del Patrimoni al Consell Parroquial, s’orienten a l’opció sense cap corona (opció n. 5) o bé amb una corona alleugerida i apujada (opció n. 4), pensant tant des del punt de vista estètic com des del punt de vista litúrgic. A la part baixa del presbiteri, sota de l’àrea reservada a l’espai de projecció d’imatges, es pensa també en la possibilitat d’incorporar-hi alguna obra artística al lloc de les franges de color que indiquen les diferents èpoques de l’any litúrgic.
Vegeu la notícia i entrevista a Ràdio Calella>>

Si voleu expressar el vostre parer, podeu dir-ho a algú del Consell Parroquial o bé escriure directament mitjançant la pestanya de Contacte.


Comparteix

També us pot interessar...