Vetlla de solidaritat amb els líders socials i polítics privats de llibertat