Vetlla de solidaritat amb els líders socials i polítics catalans privats de llibertat