Category: història

La nostra parròquia

La nostra parròquia té una llarga història que data del segle XVI. Una població d’unes 400 persones que van lluitar per tenir parròquia propia....

Història del nostre temple

Història L’inici A principis del segle XVI Calella comptava amb uns 400 habitants que depenien de la parròquia de Pineda. Degut l’augment de la...

El Centre Parroquial

Història L’actual Centre Parroquial del carrer Jovara és una casa amb la seva història, una casa donada pel Bisbe Tomàs Sivilla Janer (1817-1906) per...