L’Església Catòlica a Catalunya

Una Església que anuncia, celebra, acompanya, ensenya i serveix

Enmig de les absències i les distàncies, la indiferència o el decaïment, l’angoixa o la tribulació, l’Església anuncia una esperança de vida lliurada i salvada en l’amor de Crist, sent testimoni creïble a través del seu acompanyar, ensenyar i ajudar els necessitats, els nens i adolescents, les persones grans, els malalts, les persones amb dependència, els marginats, els més sols. També dona sempre nova llum i força als qui en formen part, oferint-los formació, preparant els qui volen rebre els sagraments de la iniciació cristiana, predicant la Paraula i celebrant la fe comunitàriament amb els sagraments.

Entre els 10 bisbats amb seu a Catalunya, segons dades del 2019 recollides l’any passat, es comptabilitzen 2.113 parròquies, 1.530 capellans, 119 diaques, 90 seminaristes, més de 100 congregacions religioses (que apleguen 5.158 religiosos i religioses) i una gran quantitat de moviments i associacions laïcals, 7.523 catequistes, 614 missioners entre religiosos i laics. També cal esmentar els voluntaris de Càritas, gairebé 13.000, i més de 100 de Mans Unides, 2.775 voluntaris i agents de la pastoral de la salut, i 265 de pastoral penitenciària (amb la qual estan implicades també 55 parròquies i institucions).

Només en projectes de Càritas han estat ateses 292.272 persones. Durant la pandèmia, des d’altres àmbits, 9.015 immigrants han estat atesos, 26.086 persones ajudades a trobar feina, 4.753 persones acompanyades en hospitals cada mes, 1.315 dones en centres per a víctimes de violència i promoció de la dona, 1.452 drogoaddictes en centres de rehabilitació i 4.383 menors en centres de tutela de la infància.

S’han celebrat 18.243 baptismes, 15.738 primeres comunions, 5.628 confirmacions, 3.531 matrimonis i 5 ordenacions sacerdotals. Disposem de 381 centres educatius catòlics amb 237.817 alumnes, 17.060 docents i 21.488 alumnes d’universitat.

S’han dut a terme 56 projectes de construcció, conservació i rehabilitació del patrimoni eclesial.

Moltes manifestacions de la pietat popular es vinculen amb els 123 santuaris i les 83 confraries presents arreu del territori.

Aquestes dades estadístiques són un índex de la vitalitat de l’Església a Catalunya, malgrat la profunda crisi que certament està experimentant en aquesta època actual de grans canvis i transformacions arreu del món.

Comparteix

També us pot interessar...