Càritas parroquial: informe 2018

Aquest any 2018 Càritas Parroquial ha mantingut, tot procurant millorar-los, els serveis dels que ja disposàvem, i que recordem són: Acollida, Aliments, Rober, Habitatge, Assessoria Jurídica per immigrants, Talc, i Apadrinar un Avi. A més d’això, hem procurat centrar els nostres esforços en dos col·lectius concrets: els joves i la gent gran.

Joves

Animats per l’èxit del programa Apadrinar un avi, que precisament posa en contacte jovent i gent gran, concretat en una visita setmanal que els primers fan a les residències, hem endegat programes de Servei Comunitari. El Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, fent-se ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el compromís cívic, impulsa el Projecte Servei Comunitari per a alumnes de Secundaria Obligatòria, com un instrument a fi de desenvolupar la competència social i ciutadana. Tenim conveni amb totes les escoles i instituts de Secundària de la Ciutat, i joves de tercer i quart d´ESO participaran en els Serveis de Rober, Aliments o Talc. Entre els voluntaris d´Apadrinar un Avi i els inscrits a Servei Comunitari, més d´un centenar de joves tindran contacte amb els nostres programes d’acció social.

Gent Gran

A més del ja comentat programa d´Apadrinar un Avi, hem posat en marxa Ser Gran amb Dignitat i A Prop. El primer consisteix en visites setmanals a domicili, sempre derivats pels professionals del CAP o Serveis Socials, o a les residències, d´acord amb els responsables d’aquestes, de persones grans que, per una circumstància o una altra, estan més soles. En molts casos, a més de fer companyia, se surt a passejar amb elles.
A Prop es un programa similar, però en lloc de presència física, el voluntari truca per telèfon un dia a la setmana, sempre el mateix dia i hora, i parla una bona estona amb la persona usuària del Servei, igualment derivada pels professionals del CAP o Serveis Socials.
Finalment, el dia 13 de Maig, vàrem celebrar la XVI Trobada amb la Gent Gran, que després del parèntesi de l´any anterior, i malgrat que el temps no hi va acompanyar, va ser un gran èxit gràcies en bona part a la magnífica acollida de la Parròquia.

Recordem que totes les col·lectes de Nadal del dia 24 i del dia 25 aniran destinades a les accions d’ajuda als necessitats de Càritas Parroquial. Es poden fer donatius també al compte de Càritas Parroquial ES89 2100 0022 1802 0046 4177.

Pels qui ho desitjeu, podeu veure aquest document Càritas Parroquial – Comptes 2018


Comparteix

També us pot interessar...