Atenció als malalts i a la gent gran

Des de la Parròquia, tractem d’estar atents a les persones grans o malaltes que solien participar a missa els diumenges i que, per motius de salut, no poden venir-hi normalment. Un equip de persones ajuden Mn. Cinto a portar-los setmanalment l’Eucaristia, i vetllar perquè se sentin acompanyades espiritualment per Déu i la comunitat cristiana. Us preguem de posar-nos al corrent si, a les vostres famílies o entre els vostres coneguts, teniu algú en aquesta situació, a fi que puguem fer-los arribar l’ajut sagramental de l’Eucaristia i dels altres sagraments, com el Sagrament de la Reconciliació o el Sagrament de la Unció dels Malalts.

Respecte a la Unció dels Malalts, tingueu present que ja no el considerem sobretot l’extremunció, un sagrament per donar en punt de mort, sinó una Unció amb l’Oli dels Malalts per a aquelles persones que, per motius d’edat avançada o d’una malaltia greu, senten més necessitat de la proximitat del Senyor en moments de feblesa física i de sofriment. Cridar el capellà per acompanyar-los no ha de ser motiu de por, sinó de joia interior i pau per a tots; i per tant, no és adient esperar que un malalt greu estigui ja sedat per evitar que “s’espanti”.


Comparteix

També us pot interessar...