Missa Exequial de la Gna. Pilar Capdevila i Gallart, monja de la Caritat Vedruna, de l’Hospital de Calella