Assamblea General de Voluntaris de Càritas al Centre Parroquial