Comunitat de les filles de Sant Josep

El nostre fundador.
Les “Serventes de Sant Josep” i les “Filles de Sant Josep” som el fruit d’un somni, desig i inquietud d’un home que en el segle XIX va escoltar el clam del món del treballador que demanava llibertat i igualtat de drets i oportunitats.
Francesc Xavier Butinyà neix a Banyoles el 1834, fill d’una familia cristiana i treballadora, que disposava d’una petita empresa de cànem i lli. Això marcarà part del somni del seu camí.
Als vint anys fa opció de vida religiosa i entra formar part de la Companyia de Jesús. Tot i la llarga dedicació a l’estudi i la reflexió, no deixa mai d’interesar-se per la situació del món del treballador, especialment la dona. És una època de gran inestabilidat, crisi i incertesa social, laboral i política a Espanya i Europa.
Desde l’experiència del treball artesanal que va viure a casa seva, Butinyà hi va veure, amb els ulls de la seva vocació, “la casa de Nazaret’. Així anomenarà les nostres cases, “Tallers de Natzaret”.

Els Tallers de Natzaret
Així anomenà el nostre fundador Xavier Butinyà les nostres cases. La nostra espiritualitat està molt lligada a Natzaret. Jesús, Josep i Maria al taller són el nostre model de vida i treball. Estem cridades a contemplar Déu en la vida rutinaria del treball, a familiaritzar-nos amb allò més humil, petit, senzill i quotidìà, sense relleus, a posar accent no tan en el que fem sino en el com, perquè i per qui ho fem. Trobem i acompanyem el germà per mitjà del treball, así és com volem seguir a Jesús.
El treball, per petit i humil que sigui, és revestit de la dignitat que li dóna la nostra missió, que és evangelitzar desde i amb la feina, especialment a la dona. Tots els nostres projectes cerquen la resposta a aquest desig.

Una mica d’història de les fundacions

La primera josefina del Taller va ser Bonifacia Rodríguez, a Salamanca, l’any 1874. Juntament amb altres germanes i algunes dones acollides, es guanyaven el pa de cada dia amb petites feines artesanals.
Aquest grup creixarà aviat i també arriba a Catalunya. La primera casa de la Congregació a Catalunya serà a Calella, on Xavier Butinyà organitzarà una comunitat amb quatre germanes, que es va inaugurar el 13 de febrer de 1875. L’any següent obriria un nou Taller a Girona a la casa dels jesuites i el 1877 tindrien la primera superiora general Maria Isabel de Maranges. El nom de “Siervas de San José” serà aleshores a casa nostra “Filles de Sant Josep”.

Els Tallers a Calella
A Calella, els tallers estaven relacionats principalment amb la cura de la roba i el sector tèxtil, com ara arranjaments de costura i planxa o petits telers.
Però sempre segons el carisma religiós de donar respostes a les necessitats del moment, i en la nostra línia d’atenció al treballador, ens varem obrir a altres serveis, com ara la vetlla de malalts a domicili o desde finals dels anys 60 un servei de guarderia per als fills dels treballadors, que en aquella època a Calella varen multiplicar-se degut a l’increment de la hostaleria. Desde l’any 1971, que es va reconèixer com a parvulari, fins el 2004, que va cessar el servei, varen fer curs uns vint infants per any entre 2 i 6 anys d’edat.
A partir d’aleshores es va plantejar obrir de nou casa d’acollida, que es va iniciar al 2011 i que s’acabarà concretant amb el nou projecte CREIXER al 2015, obrint-se també a un nou servei necessari, el de la neteja.
Actualment estem presents en diferents llocs del món: Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Guatemala, Mèxic, E.E.U.U., Angola, Camerún i Espanya.

Els projectes
Fem visible el Taller en aquests dos projectes a Calella i un tercer a nivell internacional:

NOVALLAVOR S.L.
És una microempresa de neteja. Juntament amb les treballadores intentem viure el treball com a lloc de dignificació, de trobada amb Déu i els germans. Valorem no només que la feina de cada día estigui ben feta, sino també que hagi servit de creixement i obertura a més possibilitats. Funciona des del 2012.

CRÈIXER
Pertany a la “Associació per a la promoció de la Dona Treballadora”(APDT). Totes les dones que formem part d’aquest projecte busquem la promoció, mitjançant la formació i altres activitats. Una de le millors coses és trobar-nos cada dia amb dones de diferents cultures i descobrir la riquesa de cadascuna d’elles.
Ambdós projectes NOVALLAVOR S.L. www.novallavor.cat i CREIXER compten amb el suport de l’Ajuntament de Calella.

TRABAJO Y DIGNIDAD
Finalment, la Fundació “ Trabajo y dignidad”, promoguda per las Hijas de San José www.trabajoydignidad.org, vol ser la plataforma base de tots els projectes de promoció i tallers, microempreses socials de producció arreu del món.
El més important de la nostra tasca és el dia a dia, el pas a pas, la persona individual i concreta que tenim al davant i sobretot respondre a la vocació a la que Déu ens convida a viure cada dia.

Les germanes
Actualment som quatre les religioses que vivim a Calella:
La Patro, de Navarra, la Palmira, de La Rioja, ambdues arribades al 2009, la Puri, de Madrid, des del 2013 i la Mª Teresa, de Girona, que és amb nosaltres fa vuit mesos.
Totes hem passat per diferents destinacions que ens han enriquit l’aprenentatge de vida de cadascuna. Estem molt contentes d’estar a Calella pel que significa ser el primer lloc a Catalunya de la Congregació però sobretot per poder agraïr i compartir amb la seva gent el que som i vivim.

Comparteix