Missa de solemnitat del naixement de Sant Joan Baptista