Música

Els cants i música no són elements decoratius de la litúrgia, sinó part de la celebració de la mateixa.
Són l’expressió més plena i intensa de la lloança comunitària. Ells s’adeqüen als moments de la missa i als temps litúrgics.

L’Eucaristia significa “acció de gràcies”: ens reunim per celebrar agraïts de la nostra Salvació i la dels homes. Ho fem com Jesús ens va ensenyar. Èl ens reuneix i es reuneix amb nosaltres.

Digueu tots junts salms, himnes i càntics de l’Esperit, cantant al Senyor i lloant-lo en el vostre cor. Carta als Efesis 5,19

Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit. Carta als Colossencs 3,16.

Com va dir Sant Agustí “El que canta resa dues vegades” i “cantar és propi del que estima”.
El cor ajuda a la comunitat reunida perquè canti més alegre i decididament.

Si vols cantar amb nosaltres, contacta’ns!