La nostra història

La nostra parròquia té una llarga història que data del segle XVI. Una població d’unes 400 persones que van lluitar per tenir parròquia propia. La van pujar amb molt d’esforç i a més la van haver de reconstruïr en dues ocasions, al segle XVIII i després de la guerra civil. L’ús del temple és senyal de que una història humana continua i està per fer entre tots els qui s’hi sentin cridats.