Formulari d’inscripció menors de 16 anys

Formulari d’inscripció menors de 16 anys


(*) dades obligatòries


(*) Nom:


(*) Cognoms:


(*)Inserir foto recent (obligatori)


Inserir foto de la família (opcional)


(*) Nascut/uda a:


(*) Data: dd/mm/yy


(*) Fill/a de:


(*) i de:


Domicili:


Codi postal:


(*) Municipi:


(*) Bateig: no


a:


Data: dd/mm/yy


Telèfon fix:


Mòbil del pare:


(*) Mòbil de la mare:


Mòbil personal: (si en té)


(*) Correu electrònic:


S’inscriu al curs de catequesi:
(*) Nom del curs:


(*) dia i hora:


Observacions:


Accepto rebre notificacions i informacions des de la Parròquia de Calella. no
Accepto que les nostres dades siguin utilitzades només en l’àmbit dels serveis parroquialsno
Accepto la política de privacitatno Política de Privacitat