Formulari d’inscripció majors de 16 anys

Formulari d’inscripció majors de 16 anys


(*) dades obligatòries


(*) Nom:


(*) Cognoms:


(*) Inserir Foto recent (obligatori)


(*) Nascut/uda a:


(*) Data dd/mm/yy:


(*) Bateig NO


a:


Data dd/mm/yy:


Confirmat: NO


Casat per l’Església: NO


Estat Civil: Solter/aCasat/adaVidu/víduaSeparat/adaDivorciat/ada


(*) Domicili:


Codi postal:


(*) Municipi:


Telèfon fix:


Telèfon Mòbil:


(*) Correu electrònic:


S’inscriu al següent curs, espai o activitat:
(*) Nom del curs, espai o activitat:


dia i hora:


Observacions:


Accepto rebre notificacions i informacions des de la Parròquia de Calella.
no
Accepto que les nostres dades siguin utilitzades només en l’àmbit dels serveis parroquials
no
Accepto la política de privacitatno Política de Privacitat