Dona 150 euros i només et costarà 37,50 euros

Les donacions a la Parròquia de Calella gaudeixen de deduccions a l’IRPF. La Parròquia emet un rebut que la donació i informa a Hisenda, a través dels serveis administratius del Bisbat de Girona.
Les aportacions fins a 150 euros tenen un tractament molt favorable. El contribuent es pot deduir fins al 75% en la declaració de l’IRPF. Això vol dir que si una persona fa una donació de 150 euros a la Parròquia, es podrà deduir 112,50 euros de la quota a pagar en l’any corresponent. Això suposa un cost efectiu de la donació pel donant de només 37,50 euros.
Les quantitats superiors a 150 euros gaudeixen de deduccions fiscals del 35% els primers dos anys i del 40% en els anys següents. És a dir, si una persona fa una donació de 250 euros a la Parròquia, tindrà una deducció de 112,50 euros pels primers 150 euros i una deducció de 35 euros pels següents 100 euros.
Podeu trobar aquesta informació amb més detall a internet, a l’Agència Tributària.

En cas de voler fer una donació a la Parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella, podeu fer-la a mà en horari de despatx a la rectoria. També podeu fer una transferència al compte de la Parròquia obert a la Caixa ES47 2100 0022 1301 0079 0306 indicant Donació. En aquest darrer cas, cal que es doni el nom, l’adreça i el DNI a la parròquia per tal que es pugui preparar el rebut corresponent, i comunicar-ho a Hisenda perquè es faci la desgravació fiscal.

IMPORTANT: Si voleu tenir la donació a la propera declaració de la renda, heu de fer la donació abans del 31 de desembre de 2019.
La deducció es produirà quan feu la declaració d’IRPF de 2019, al segon semestre de 2020. La Parròquia us farà arribar un rebut acreditant la donació.

Per qualsevol dubte i aclariment us podeu posar en contacte telefònicament o per WhatsApp amb Jaume Viudez al 626 74 29 15 o al 93 769 09 90.


També us pot interessar...