Adoració Eucarística tots els diumenges

A partir de diumenge 21 de juny s’exposarà el Santíssim Sagrament a la capella del Santíssim cada diumenge a partir de les sis de la tarda fins a uns minuts abans de la Missa de 7.

Davant la Presència del Senyor en el pa transubstanciat de l’Eucaristia, fem oració en intimitat i comunió amb el Misteri del seu Amor.


També us pot interessar...