Consell d’Economia

Aquest Consell actualmente el formem cinc persones: Jaume Viudez Planells, Joan Rocafort Güell, Jaume Busquets Vilà, Pere Vidal Passols i Jordi Martí Montsant. Administrem l’economia de la parròquia amb el coneixement del Rector i posteriorment donem comptes al Consell Parroquial. Els ingressos i les despeses són publicades mensualment al Full Parroquial.