Confirmació

Tal com diu el nom, confirma i porta a plenitud la gràcia rebuda al Baptisme, a la que hi cal el nostre reconeixement i resposta: que som fills de Déu i volem que la nostra vida n’estigui impregnada, seguint les seves passes. I que per realitzar això estem convocats i congregats a la comunitat cristiana, l’Església, a la que ara ens hi trobarem més íntimament vinculats i amb més força. Per això el bisbe en persona, successor dels apòstols, serà qui ens administrarà aquest sagrament.

Amb la imposició de mans d’aquest i de nou amb el signe de la unció de l’oli, som enfortits i renovats en els dons de l’Esperit Sant. D’aquesta manera ens sentim més units i compromesos amb Jesús i seguirem amb més fermesa el testimoni de les seves paraules i obres.

És un goig preparar-se en comunitat per a aquest sagrament.