Confirmació

El sagrament de la Confirmació porta a plenitud la gràcia rebuda al Baptisme. Els qui són batejats d’adults, el reben juntament amb el Baptisme i l’Eucaristia el mateix dia que s’incorporen públicament i definitivament a l’Església. Els qui han estat batejats d’infants, el reben normalment a partir dels catorze anys, quan poden fer seva, plenament conscients, l’opció cristiana que en el seu moment varen fer pares i padrins en nom seu.
Amb el sagrament de la Confirmació, Déu confirma els batejats com a fills estimats i els ofereix una efusió més abundosa i encarnada dels dons del seu Esperit. Per una altra banda, a través de la recepció lliure i responsable d’aquest sagrament, els batejats confirmen el compromís de viure com a seguidors del Crist, coherentment i generosament, i s’obren confiadament a l’acció del Esperit Sant.
Per subratllar la importància d’aquest pas, el ministre ordinari del sagrament de la Confirmació, quan es dona anys després d’haver estat batejat, és el bisbe diocesà, que en el cas de Calella és el bisbe de Girona, actualment Mons. Francesc Pardo i Artigas.
A la nostra parròquia de Calella, constatem que són molts els batejats que no han rebut aquest sagrament en l’adolescència o en la joventut, que seria el període durant el qual tradicionalment se solia rebre, i és per això que convidem a tots els batejats majors de 14 anys, que se sentin vinculats a la Parròquia i que vulguin refermar el seu compromís cristià, a inscriure’s als grups de preparació a la Confirmació, de manera que puguin rebre-la en el moment pertinent. Podeu fer-ho omplint amb les vostres dades el formulari següent:


(*) dades obligatòries


(*) Nom:


(*) Cognoms:


(*) Inserir Foto recent (obligatori)


(*) Nascut/uda a:


(*) Data dd/mm/yy:


(*) Batejat/ada a la Parròquia de:


Data dd/mm/yy:


(*) Nom i cognoms del pare:


(*) Nom i cognoms de la mare:


(*) Estat Civil: Solter/aCasat/adaVidu/víduaSeparat/adaDivorciat/ada


(*) Casat per l’Església: NO


(*) Domicili:


(*) Codi postal:


(*) Municipi:


Telèfon fix:


(*) Telèfon Mòbil:


(*) Correu electrònic:


Observacions:


Accepto rebre notificacions i informacions des de la Parròquia de Calella.
no
Accepto que les nostres dades siguin utilitzades només en l’àmbit dels serveis parroquials
no
Accepto la política de privacitatno Política de Privacitat


Enguany 2021, està previst que el bisbe Francesc confereixi el sagrament de la Confirmació a adults d’arreu del Bisbat diumenge 23 de maig a les sis de la tarda a la Catedral de Girona, i és per aquest motiu que us convidem a inscriure-us el més aviat possible, ja que hem iniciat ja el camí formatiu dels qui es preparen a rebre aquest sagrament. Per a més detalls i concretar-ne la participació, podeu trucar o escriure un WhatsApp directament a Mn. Cinto 638 593 779.