Catequesi > Infants i adolescents > Joves i adults

La Parròquia, a través del seu equip de catequistes i l’acompanyament de mossèn Cinto, vol ajudar les famílies en l’educació cristiana del seus fills. Aquest és l’objectiu de les trobades setmanals de catequesi que es fan al nostre Centre Parroquial (c/ Jovara, 102). No tant preparar els nens i els adolescents per a una cerimònia especial, com pot ser el dia de la seva Primera Comunió o de la seva Confirmació, sinó acompanyar-los en el seu procés de creixement com a persones i com a cristians, desvetllant en ells les seves inquietuds espirituals, vinculant-los interiorment amb Jesús i amb la comunitat cristiana, i esperonant-los a un compromís personal segons els valors evangèlics.

En el Curs 2019-20 aquests són els grups de catequesi que oferim segons l’edat i el progressiu procés d’aprenentatge de la vida i de la fe cristianes:

• Primer nivell (a partir de 2n de primària) Curs de Primera Comunió I:
Dilluns de 5.30 a 6.30h / Ariadna Fernàndez
Dimarts de 5.30 a 6.30h / Carme Horta
Dimecres de 5.30 a 6.30h / Mercè Llobet
Divendres de 5.30 a 6.30h / Maria Rosa Juan

• Segon nivell (a partir de 3r de primària) Curs de Primera Comunió II:
Dimarts de 5.30 a 6.30h / Antoni Arges
Dijous de 6 a 7h / Sandra Beneyto / Anna Serra / Iolanda Agell
Divendres de 5.30 a 6.30h / Maria Pilar Navarro

• Tercer nivell (a partir de 4rt de primària) Curs de Professió de Fe I:
Dimarts de 6.30 a 7.30h / Carme Serra
Divendres de 6.30 a 7.30h / Cristina Giménez

• Quart nivell (a partir de 5è de primària) Curs de Professió de Fe II:
Dijous de 7.15 a 8.15h / Sandra Beneyto / Anna Serra / Iolanda Agell

• Cinquè nivell – Curs de Confirmació I:
Dissabte de 12 a 1h / Delfina Badalló

• Sisè nivell – Curs de Confirmació II:
Dilluns de 7 a 8h / Mercè Llobet

El cicle catequètic bàsic, que els nens poden començar als 7-8 anys d’edat, dura sis anys, i demanem als infants que el continuïn fins al final.

A partir d’aquest curs 2019-1020, s’ha introduït la possibilitat de la Catequesi Familiar dos diumenges al mes (el 2n i el 4rt diumenge) per als nens i els adolescents que assisteixin a la catequesi amb els pares o almenys amb un d’ells. De les 10.30 a les 11.30, hi haurà una primera part al Centre Parroquial, on fills i pares faran simultàniament la formació catequètica. A partir de les 12, tots participaran a l’Eucaristia a l’església parroquial. Els encarregats d’aquesta catequesi familiar són Eudald Sudrià, Montse Sitjas, Selvin García i Àngel Badalló.

En principi la Catequesi Familiar està pensada per als qui comencen la catequesi enguany o ja han completat els dos primers anys de catequesi infantil. Els qui van fer la catequesi de primer any el curs 2018-19 haurien de seguir amb el segon any de catequesi.

Els adolescents de més de 12 anys, batejats o no, que desitgin conèixer Jesús, aprofundir l’opció cristiana de vida i rebre els Sagraments de la Iniciació Cristiana (Baptisme, Confirmació, Eucaristia), poden inscriure’s als cursos de cinquè i sisè nivell, pensats per a nois i noies d’ESO, o bé inscriure’s amb els seus pares a la Catequesi Familiar al matí del 2n i 4rt diumenges del mes.

Per a la inscripció a la catequesi en qualsevol d’aquests nivells, us preguem d’omplir el següent formulari:


Formulari

(*) dades obligatòries


(*) Nom:


(*) Cognoms:


(*)Inserir foto recent (obligatori)


Inserir foto de la família (opcional)


(*) Nascut/uda a:


(*) Data: dd/mm/yy


(*) Fill/a de:


(*) i de:


Domicili:


Codi postal:


(*) Municipi:


(*) Bateig: no


a:


Data: dd/mm/yy


Telèfon fix:


Mòbil del pare:


(*) Mòbil de la mare:


Mòbil personal: (si en té)


(*) Correu electrònic:


S’inscriu al curs de catequesi:
(*) Nom del curs:


(*) dia i hora:


Observacions:


Accepto rebre notificacions i informacions des de la Parròquia de Calella. no
Accepto que les nostres dades siguin utilitzades només en l’àmbit dels serveis parroquialsno
Accepto la política de privacitatno Política de PrivacitatCalendari del Curs 2019-20

Inici de la Catequesi: Dilluns 30 de setembre 2019

Misses Familiars: Una vegada al mes ens reunim pares i fills amb els catequistes mitja hora abans de la missa a l’església per a preparar la celebració.

Reserveu-vos els següents dies: diumenge 6 d’octubre a les 18.30h, dissabte 9 de novembre a les 19.30h, dissabte 30 de novembre a les 19.30h, dimarts 24 desembre a les 18.30h (Missa del Pollet), dissabte 11 de gener a les 19.30h, dissabte 1 de febrer a les 19.30h, dissabte 7 de març a les 19.30h, diumenge 5 d’abril a les 12h (benedicció i Missa dels Rams), dissabte 18 d’abril a les 19.30h, dissabte 9 de maig (Aplec de la Catequesi 12-17h), diumenge 14 de juny a les 18.30 (Missa i Processó del Corpus).

Aplec de la Catequesi: Dissabte 9 de maig de les 12 a les 17 hores a Can Ratés (Santa Susanna).

Cloenda de la Catequesi: Diumenge 14 de juny de 2020