Catequesi > Infants i adolescents > Joves i adults

Catequesi per a infants i adolescents

La Parròquia, a través del seu equip de catequistes i l’acompanyament de mossèn Cinto, vol ajudar les famílies en l’educació cristiana del seus fills. Aquest és l’objectiu de les trobades setmanals de catequesi que es fan al nostre Centre Parroquial (c/ Jovara, 102). No tant preparar els nens i els adolescents per a una cerimònia especial, com pot ser el dia de la seva Primera Comunió o de la seva Confirmació, sinó acompanyar-los en el seu procés de creixement com a persones i com a cristians, desvetllant en ells les seves inquietuds espirituals, vinculant-los interiorment amb Jesús i amb la comunitat cristiana, i esperonant-los a un compromís personal segons els valors evangèlics.
En el curs 2018-19 aquests són els grups de catequesi que oferim segons l’edat i el progressiu procés d’aprenentatge de la vida i de la fe cristianes:

Iniciació cristiana per a infants

• Primer nivell (a partir de 2n de primària) Curs de Primera Comunió I:
Dimarts de 5.30 a 6.30h / Antoni Arges
Dijous de 6 a 7 / Sandra Beneyto / Anna Serra / Iolanda Agell
Divendres de 5.30 a 6.30h / Pilar Navarro
Dissabte de 12 a 1h / Mercè Llobet

• Segon nivell (a partir de 3r de primària) Curs de Primera Comunió II:
Dimarts de 5.30 a 6.30h / Carme Horta
Dimecres de 5.30 a 6.30h / Carme Serra
Divendres de 5.30 a 6.30h / Mª Rosa Juan
Divendres de 6.30 a 7.30h / Cristina Giménez

• Tercer nivell (a partir de 4rt de primària) Curs de Professió de Fe I:
Dijous de 7.15 a 8.15h / Sandra Beneyto / Anna Serra / Iolanda Agell

• Quart nivell (a partir de 5è de primària) Curs de Professió de Fe II:
Dissabte de 12 a 1h / Delfina Badalló

Formació cristiana per a adolescents

Preparació per als Sagraments de la Iniciació Cristiana: Bateig, Confirmació i Eucaristia (per a nois i noies d’ESO):
Dilluns de 7 a 8h / Mercè Llobet
Dissabte de 11.30 a 12.30h / Àngel Badalló

El cicle catequètic bàsic, que els nens poden començar als 7-8 anys d’edat, dura sis anys, i demanem als infants que el comencin que el continuïn fins al final.
Els adolescents de més de 12 anys, batejats o no, que desitgin conèixer Jesús, aprofundir l’opció cristiana de vida i rebre els Sagraments de la Iniciació Cristiana (Baptisme, Confirmació, Eucaristia), poden inscriure’s als cursos pensats per a nois i noies d’ESO.
Per a la inscripció a la catequesi en qualsevol d’aquests nivells, us preguem d’omplir el següent formulari:


Formulari

(*) dades obligatòries


(*) Nom:


(*) Cognoms:


(*)Inserir foto recent (obligatori)


Inserir foto de la família (opcional)


(*) Nascut/uda a:


(*) Data: dd/mm/yy


(*) Fill/a de:


(*) i de:


Domicili:


Codi postal:


(*) Municipi:


(*) Bateig: no


a:


Data: dd/mm/yy


Telèfon fix:


Mòbil del pare:


(*) Mòbil de la mare:


Mòbil personal: (si en té)


(*) Correu electrònic:


S’inscriu al curs de catequesi:
(*) Nom del curs:


(*) dia i hora:


Observacions:


Accepto rebre notificacions i informacions des de la Parròquia de Calella. no
Accepto que les nostres dades siguin utilitzades només en l’àmbit dels serveis parroquialsno
Accepto la política de privacitatno Política de PrivacitatCalendari del Curs 2018-19

Inici de la Catequesi: Dilluns 1 d’octubre
Misses Familiars: 13 Octubre / 10 novembre / 1 desembre / 24 desembre / 12 gener / 2 febrer / 2 març / 6 abril / 27 d’abril / 8 juny
Aplec de la Catequesi: Dissabte 11 de maig
Cloenda de la Catequesi: Divendres 14 de juny