Category: moviments

Paraula de Vida / Desembre 2021

“Feliç tu que has cregut,  allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà”  Lluc 1, 45 Aquestes són les paraules que Elisabeth va adreçar...

Paraula de Vida / Octubre 2021

«Sabem que Déu ho disposa tot per al bé dels qui l’estimen» (Rm 8,28) Adonem-nos que quan ens disposem sincerament a respondre a l’infinit...

Paraula de Vida / Juliol 2021

«Coratge, filla, la teva fe t’ha salvat» (Mt 9,22)   Què ens diuen a cadascú de nosaltres aquestes paraules tan clares i directes de Jesús?...